Svatby v roce 2021

Máme skvělou zprávu pro ty, kteří se chtějí příští rok vzít. Mohou se už těšit a připravovat, protože už známe termíny pro svatby v roce 2021. Při té příležitosti jsme vyzpovídali samotnou matriku v České Lípě.

Svatby ve Ville Hrdlička
Svatební obřad ve Ville Hrdlička


Mohlo se stát, že jste letošní svatbu přeložili na příští rok. Anebo vám plánování svatby na rok 2021 prostě osudově vyšlo. Ať tak či onak,
matrika České Lípy pro vás dala dohromady dny, ve kterých vás ráda oddá. Pro rezervaci termínu a domluvy místa konání obřadu se obracejte v první řadě na ni.

 

Co všechno udělat pro svatby v roce 2021 aneb příběh matriky

 

Matrika v České Lípě vloni oddala 139 svateb, z toho se jich 115 konala na území města Česká Lípa a 24 jich proběhlo v okolních obcích. Protože je to úřad pro svatební obřady nejvíce povolaný, vyptali jsme se na všechno paní Petry Dolečkové, vedoucí správního odboru. Víte, co je potřeba zařídit, aby svatební obřad proběhl v pořádku? Podle ní má každá svatba své specifické kouzlo, ať se koná na jaře či v létě, je malá nebo veliká… A tady máte seznam všeho potřebného:

  • občanský průkaz nebo cestovní pas
  • rodný list
  • rozsudek (s vyznačenou právní mocí) o rozvodu manželství, pokud je snoubenec rozvedený
  • úmrtní list zemřelého manžela, pokud je snoubenec ovdovělý
  • rodné listy společných dětí snoubenců (pokud je mají)
  • vyplněný dotazník k uzavření manželství, který snoubenci obdrželi při sjednání termínu svatby
  • v případě snoubenců cizinců je třeba domluvit se na podrobnostech s matrikou

 

Vývoj svateb v čase

 

“Manželství se uzavírá na místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů, ale na základě žádosti snoubenců lze povolit obřad na kterémkoliv vhodném místě, třeba právě ve Ville Hrdlička, kde svatby děláme často a rády,“ vysvětluje Petra Dolečková. Nu, to jsme jako členové týmu vily slyšeli velmi rádi, co si budeme povídat. Dál jsme se vyptávali na podobu svatební ceremonie. A vedoucí správního odboru vyprávěla: “Z mého pohledu se obřady oproti obřadům třeba před pěti nebo deseti leti příliš neliší. Snoubenci musí uvést, že jim nejsou známy překážky, které by jim bránily uzavřít manželství. Že navzájem znají svůj zdravotní stav a že zvážili uspořádání budoucích majetkových poměrů svého bydlení a hmotné zajištění rodiny po uzavření manželství. No a pak souhlasit se vstupem do manželství.”

Svatby ve Ville Hrdlička
Svatební obřad ve Ville Hrdlička


Osobní svatební projevy a svatby za každého počasí

 

Dozvěděli jsme se dokonce, že se někteří snoubenci snaží zařadit něco osobního ze života do projevu oddávajícího. Třeba jak se poznali a jaké mají společné zájmy. Nebo chtějí využít slavnostní chvíle k tomu, aby poděkovali svým rodičům. Oddávající jim většinou vycházejí vstříc a projevy připravují na míru, což se mi osobně moc líbí. “Při svatebních obřadech v přírodě nás někdy pozlobí počasí,” svěřila se nám paní Dolečková. U nás ve vile máme třeba záložní řešení a svatební obřad tak může bez problémů proběhnout, ať se děje cokoliv. Věděli jste to?

Svatby ve Ville Hrdlička
Svatební obřad ve Ville Hrdlička

 

Oddávat zamilované je poslání

 

Petra Dolečková se dokonce přiznala k situaci, že snoubenci na svatbu vůbec nepřišli. Nereagovali pak ani na telefon paní matrikářky. I to se může stát! Nicméně přiznala se i k tomu, že matrikářky svou práci opravdu milují. Berou ji jako poslání. Spojovat zamilované. Dávat dohromady dva životy v jeden společný. V jednu krásnou cestu, kterou mohou odstartovat svou matrikářskou ceremonií… 

Svatby ve Ville Hrdlička
Svatební obřad ve Ville Hrdlička


Ženich má mít svou ženu rád


“Já osobně jsem se vdávala před dvaadvaceti lety na Městském úřadě v České Kamenici. V paměti mi utkvěla pasáž, kde oddávající vyjmenovala povinnosti nevěsty, které na sebe při vstupu do manželství bere. Péče o rodinu, poklidný manželský život, udržování tepla domova… A ženich? Ten má mít “pouze” svou ženu rád a starat se o ni.”
No jo! Jenže já jsem tak trochu svou životní praxí zjistila, že to je alfa omega spokojeného vztahu a partnerského soužití. Protože pokud muž miluje a o svou milou se stará, pečuje tím o rodinu, zajišťuje poklidný manželský život a udržuje teplo domova se svou ženou. Není třeba se čeho bát.

A proto vzhůru na cestu lásky. Vzhůru do uspořádání svatebního obřadu v příštím roce.

 

Tady jsou termíny pro svatby v roce 2021:

Svatební obřady rok 2021
měsíc den časové rozmezí
leden 22.01. 9:00 – 13:00 hod.
23.01. 9:00 – 15:00 hod.
únor 12.02. 9:00 – 13:00 hod.
13.02. 9:00 – 15:00 hod.
březen 26.03. 9:00 – 13:00 hod.
27.03. 9:00 – 15:00 hod.
duben 23.04. 9:00 – 13:00 hod.
24.04. 9:00 – 15:00 hod.
květen 14.05. 9:00 – 13:00 hod.
15.05. 9:00 – 15:00 hod.
21.05. 9:00 – 13:00 hod.
22.05. 9:00 – 15:00 hod.
červen 04.06. 9:00 – 13:00 hod.
05.06. 9:00 – 15:00 hod.
18.06. 9:00 – 13:00 hod.
19.06. 9:00 – 15:00 hod.
červenec 02.07. 9:00 – 13:00 hod.
03.07. 9:00 – 15:00 hod.
23.07. 9:00 – 13:00 hod.
24.07. 9:00 – 15:00 hod.
srpen 06.08. 9:00 – 13:00 hod.
07.08. 9:00 – 15:00 hod.
20.08. 9:00 – 13:00 hod.
21.08. 9:00 – 15:00 hod.
září 03.09. 9:00 – 13:00 hod.
04.09. 9:00 – 15:00 hod.
17.09. 9:00 – 13:00 hod.
18.09. 9:00 – 15:00 hod.
říjen 15.10. 9:00 – 13:00 hod.
16.10. 9:00 – 15:00 hod.
listopad 05.11. 9:00 – 13:00 hod.
06.11. 9:00 – 15:00 hod.
prosinec 03.12. 9:00 – 13:00 hod.
04.12. 9:00 – 15:00 hod.

Termíny jsou vydané matrikou a kvůli domluvě je zapotřebí nejdříve kontaktovat ji.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Při plánování svatby se můžete nechat inspirovat články v našem Magazínu.

Eva Wolf Pechová copywriter svatební průvodce Villy Hrdlička

Příběh matriky s vámi sdílela Eva Wolf Pechová
Svatební průvodce Villy Hrdlička