Jak si poradit s úřady před svatbou?

Budete se brát. A my vám chceme pomoci, aby pro vás byla svatba příjemnou záležitostí. Proto přicházíme s dalším dílem našeho svatebního seriálu. Tentokrát vám totiž poradíme se vším, co souvisí s úřady před svatbou. Ale třeba i po ní.   

Máte už zamluvený termín svatby?

Bez zamluveného termínu svatby se v plánování moc daleko nedostanete. Třeba ve Ville Hrdlička pro vás máme připravený seznam svatebních termínů na celý rok domluvený přímo s matrikou, takže si z něj stačí jen vybrat. Jinde je třeba zjistit, ke které městské části či obci patří, a pak kontaktovat obecní úřad či matriku. My pro vás máme seznam všech matrik i s kontakty zde, abyste se mohli vyptat, jak tam probíhá rezervace termínu svatby.

Někde vás mohou odkázat na jejich webové stránky se seznamem termínů pro jednotlivé měsíce. Termíny jsou označené jako „Obřady na úřadě“ nebo „Mimo obřadní síň“. Některé úřady vychází vstříc a oddají vás i mimo vypsaný termín.

Co s sebou na úřady před svatbou?

Pokud se jedná o občanský sňatek, měli byste úřad či matriku navštívit alespoň dva týdny před svatbou. Na návštěvu se předem připravte, budete s sebou totiž potřebovat několik dokumentů.

Na matrice si vyzvedněte písemný Dotazník k uzavření manželství. Můžete si ho i stáhnout a vyplnit předem. S sebou byste měli mít originální rodné listy obou snoubenců a doklady o státním občanství, což bývá platný občanský průkaz nebo cestovní pas.

Pokud je některý z partnerů rozvedený, bude zapotřebí pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství. V případě, že je jeden ze snoubenců vdova nebo vdovec, je třeba přinést úmrtní list zemřelého manžela či manželky. V případě nezletilé osoby (starší 16ti let) nebo fyzické osoby stižené duševní poruchou, která by měla za následek omezení způsobilosti k právním úkonům, myslete na rozhodnutí soudu o povolení uzavřít manželství opatřené doložkou o nabytí právní moci. Pokud mají snoubenci děti, je třeba donést jejich rodné listy. Nové rodné listy dětí obdržíte až po uskutečnění vlastního svatebního obřadu a po zápisu do matriky.

Za obřad je také třeba zaplatit správní poplatek. Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vydává matriční úřad podle trvalého pobytu žadatele nebo posledního trvalého pobytu v České republice.

Církevní obřad potřebuje osvědčení

Pokud jste se rozhodli pro církevní obřad, osvědčení k uzavření církevního sňatku vám vydá matriční úřad na základě písemné žádosti snoubenců. Toto osvědčení předloží snoubenci oddávajícímu pověřenému církví nebo náboženskou společností. Bez něj nemůže být církevní sňatek uzavřen.

Změna příjmení

Před svatbou se musí snoubenci domluvit, jaké budou používat příjmení. A také jaké příjmení ponesou jejich děti. Tuto informaci totiž vyplňují do Dotazníku o uzavření manželství. A jaké možnosti mají? Mohou si zvolit příjmení jednoho z nich nebo třeba společné příjmení spolu s dosavadním. Anebo úplně jiné. V tom případě ale musí o změnu příjmení zažádat.  Žádosti však nemusí být vyhověno. Příjmení dětí musí být stejné jako příjmení jednoho z rodičů.

Úřady před svatbou - Svatební magazín Villa Hrdlička

Co je třeba udělat po svatbě?

Po změně rodinného stavu nebo příjmení je třeba do 15ti pracovních dnů zažádat o nový občanský průkaz. Tyto změny je třeba nahlásit i zaměstnavateli, lékařům, bankám, zdravotní pojišťovně a na další místa, kde jsou příjmení a rodinný stav uveden a je to nutné.

Propustka z práce

Pokud se berete vy nebo vaše děti ve všední den, je pracovní volno na svatbu stanoveno zákonem. V případě vlastní svatby se jedná dokonce o 2 dny pracovního volna, náhrada mzdy přísluší však pouze za 1 den. V případě svatby rodičů máte nárok na 1 den pracovního volna, avšak bez náhrady mzdy.

No a pokud ještě nemáte zamluvený termín svatby, inspirujte se v našem článku Na kdy stanovit termín svatby‘. Jsme tu pro vás. A pro vaši svatbu.