Pocítili jsme vánoční atmosféru 8. předadventního setkání ve Ville Hrdlička

Protože už jde o tradici, tak se i letos konalo v českolipské secesní vile předadventní setkání s partnery. Proběhlo 28. listopadu a doprovázela ho vánoční výzdoba, krásná hudba a hosté, kteří si tento osmý ročník události dokázali skvěle užít.

Nádherná výzdoba od paní Motejzíkové z obchůdku U Květu lipového a klarinetové vystoupení dětí ZUŠ Česká Lípa hosty hned při vstupu do vily naladily na nadcházející adventní čas. Příchozí pak byli přivítáni manželi Hrdličkovými a paní Ing. Jitkou Volfovou, starostkou Města Česká Lípa. Ing. Martin Hrdlička zahájil kouzelný večer proslovem shrnujícím význam setkání. Paní starostka navázala připomenutím významných událostí města.

Předadventní setkání ve Ville Hrdlička 2019

Hosté se věnovali prohlídce vily. Nainstalovali jsme v ní výstavu kreseb Barbory Mackové, talentované žákyně umělecké školy v České Lípě, která chce studovat obor ilustrace a grafika. Hudba, hudba a zase hudba. Té bylo letos na předadventním setkání dostatek. Přítomní si poslechli klavírní koncert pro čtyři ruce pana Maška a Ardaševa. Na závěr zazněla Smetanova Vltava. Hosté skoro ani nedýchali, jak je hudba vtáhla do svých zvučných tónů.

Předadventní setkání ve Ville Hrdlička 2019

Předadventní setkání ve Ville Hrdlička 2019

Po skončení koncertu se v očích mnoha dam zaleskly slzy dojetí, což dojalo nejen umělce, ale i nás, pořadatele. „Během letošního koncertu bylo obecenstvo naprosto soustředěné. Nic lepšího si umělec nemůže přát,“ sdělil nám pan Mašek, jeden z účinkujících hudebníků.

Předadventní setkání ve Ville Hrdlička 2019Předadventní setkání ve Ville Hrdlička 2019

Předadventní setkání ve Ville Hrdlička 2019

Tato akce proběhla i letos díky společnosti HRDLIČKA spol. s r.o., Města Česká Lípa a neziskové organizace Horizontu HG 2014, z.ú.

Děkujeme paní Motejzíkové z krámu U Květu lipového, ZUŠ Česká Lípa, hudebnici paní Evě Navrátilové a dalším umělcům, kteří přispěli svými díly i přítomností.

Těšíme se na příští ročník této nádherné akce. A vy se brzy můžete těšit na video z ní. Připomene krásné okamžiky všem hostům a zanese do minulosti i ty, kteří se akce nezúčastnili.

Předadventní setkání ve Ville Hrdlička 2019

Zde se můžete podívat, jak vypadalo loňské předadventní setkání.