Návrat do minulosti advokacie

Česká advokátní komora letos zorganizovala konferenci o historii advokacie v České Lípě. Akce proběhla už po šestnácté, tento rok příznačně ve Ville Hrdlička. Její původní majitelé byli totiž advokáti.

Konference proběhla 11. 10. 2019 a byla zaměřena na dějiny české, slovenské, evropské a regionální advokacie. Tým secesní budovy připravil pro účastníky konference výstavu o historii vily a o životě v ní. Speciálně pro tuto akci si zapůjčil i několik dochovaných předmětů původních majitelů, rodiny Altschulů. Hosté tak mohli během přednáškových bloků obdivovat i samotnou vilu a její historii, s advokacií tak úzce spjatou.

Konference o historii advokacie ve Ville Hrdlička

V rámci akce proběhla i návštěva staré budovy soudu v České Lípě, kterou předkové postavili za pouhé dva roky a stále ještě slouží. Přední čeští i slovenští historici advokacie přednášeli své referáty, ale také příspěvky o vilách advokátů v první polovině 20. století, o českolipském procesu s Jakubem Arbesem i o sovětské advokacii či justici ve viktoriánské Anglii.

Konference o historii advokacie ve Ville Hrdlička

Více si můžete o konferenci přečíst v článku Českolipského deníku, kde najdete i fotografické vzpomínky. Jsme potěšeni, že vila byla svědkem tak zajímavé události, která přinesla mnoho prožitků všem přítomným.

O tomto návratu do minulosti vyšel článek dokonce i v Bulletinu slovenskej advokácie:

Setkání advokátů ve Ville Hrdlička - Bulletin slovenskej advokacie