Jak jsme slavili 100 let české státnosti?

V říjnu proběhly dvě události, kterými jsme oslavili 100 let od vzniku samostatného Československa. Nazvali jsme je „Významné ženy, které budovaly českou státnost“. Jejich hlavním úkolem bylo připomenout si naši historii.

Villa Hrdlička hostila 10. října Jakuba Izdného z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Vyprávěl o českých světicích v mezinárodním kontextu, například o svaté Ludmile, Anežce a Zdislavě. Té třetí se podrobněji věnoval strážce jejího hrobu, otec Pavel Mayer z Jablonného v Podještědí. Zajímavé povídání doplňoval Ladislav Smejkal z Vlastivědného muzea v České Lípě.  Českolipská knihovna zapůjčila tematické knihy. Návštěvníci si mohli prohlédnout výstavu zaměřenou na svatou Zdislavu. Pro děti byl připraven speciální program. Na závěr proběhl klavírní koncert.

14. října jsme se vypravili na komentovaný výlet na zámek Lemberk. Krásná procházka v přírodě byla doplněna zajímavým výkladem historika Ladislava Smejkala. Výletníci navštívili Zdislavinu světničku a poslechli si varhanní koncert v podání Evy Navrátilové.

Události proběhly za podpory neziskové organizace Horizont HG 2014 , z. ú. a Libereckého kraje, konkrétně radní Ing. Jitky Volfové. Děkujeme kastelánce Renatě Černé za vstup do uzavřených prostor.

Těšíme se na další zajímavé akce a společné chvíle.