Českolipský pedagog roku ve vile

Slavnostní vyhlášení Českolipského pedagoga roku má desetiletou tradici. Každoročně se koná ve Ville Hrdlička a to při příležitosti Dne učitelů, který je zároveň dnem narození Jana Amose Komenského. I letos zažila vila tuto významnou událost.

28. března 2019 bylo do Villy Hrdlička sezváno 15 nominovaných učitelů. Titul Českolipského pedagoga roku 2019 získala Mgr. Jaroslava Letáková ze ZŠ Slovanka za svůj 37 let trvající pozitivní přístup k tzv. problémovým žákům, vysokou odbornost, neúnavnou pracovitost a vcítění se do dětské duše. Za Město Česká Lípa ho vítězné pedagožce předala starostka Jitka Volfová.

Českolipský pedagog roku ve Ville Hrdlička
Českolipský pedagog roku 2019 – Mgr. Jaroslava Letáková, fotograf Vít Černý

Pedagogové hrají v našich životech důležitou roli. Často záleží právě na nich, zda se budeme studiu věnovat a jakým směrem v životě půjdeme. Učitelé své práci věnují mnoho času a energie, proto je třeba si jich vážit a veřejně jim poděkovat. Jsme rádi, že taková krásná akce probíhá právě v naší vile.

Loučíme se s oblíbeným mottem vítězky Jaroslavy Letákové: „Respektovat a být respektován“.

Děkujeme Městu Česká Lípa a těšíme se na další ročník Českolipského pedagoga roku.